Skip to content

Bureau informatie

MdL architecten (Manifest der Lading) is begonnen in een historisch Rotterdams pand waar scheepsverzekeraar Lloyd was gevestigd. Een scheepsverzekeraar werkt met een manifest om de inhoud aan te duiden:
‘een Manifest is een document waaruit voor belanghebbenden de Lading blijkt’;
De belangrijkste lading van MdL Architecten zijn de oprichters ir. Ilse Boost en ir. Joris van Veldhoven.

MdL Architecten is een flexibel bureau met een groot netwerk.
Binnen ons netwerk kunnen wij via korte lijnen o.a. gebruik maken van bouwkundig tekenaars en visualisatie-experts.

Joris van Veldhoven

Ir. Joris van Veldhoven heeft aan de TU-Delft zijn studie architectuur afgerond.

Naast zijn bureauwerk als architect adviseert hij gemeenten op het gebied van stedenbouw. Hij heeft ervaring als lid en voorzitter van commissies voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten.

Ilse Boost

Ir. Ilse Boost heeft de studie architectuur aan de TU-Delft gevolgd en tegelijkertijd enkele jaren op de Academie voor beeldende kunsten in Rotterdam gezeten.

Zij is regelmatig actief als gastdocent aan de TU-delft, adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en is zowel lid als voorzitter van commissies voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten.